Vad är Ju-jutsu?

Ju-jutsu är en japansk stridskonst. Namnet Ju-jutsu syftar till konsten att besegra en motståndare med så lite fysisk ansträngning som möjligt. Ju-jutsu kan översättas till mjuk teknik eller mjuk metod på svenska.

Svenska Ju-jutsusystem? 

Durewallsystemet:  Uppkallat efter sin skapare Kurt Durewall. Systemet betonar tekniken att använda teknik istället för råstyrka för att oskadliggöra motståndare.

Ju-jutsu kai: Är den största stilen i Sverige.  Ju-jutsu kai är skapad av Hans Greger. Stilen Ju-jutsu kai innehåller mycket grundteknik, kast, ledbrytningar, blockeringar och falltekniker. Ju-justu kai har inställningen att Ju-jutsu ska vara roligt.

Ur Ju-jutsu kai har tre stora avknoppningar skett. Kampjujustu som fokuserar på  självförsvar och tävling. Sport jujutsu som lägger vikten på matchträning. Jigo Ryu som lägger ännu mer vikt på självförsvar.

Ju Shin Jutsu: Skapad av George Irenius. Är enbart fokuserad på självförsvar, med inriktning på ett humant men effektivt försvar.

De svenska stilarna och systemen är skapade utifrån kontakter med européer som lärt sig delar av japansk jūjutsu på olika sätt. Flera nya stilar har blandats med brottningsarter och kickboxning som har skapat flera nya stilar.