Titlar

I Ju-jutsu finns en del titlar som är bra att kunna för att öka förståelse vid exempelvis träning i andra Dojos än din egen eller läger där det finns väldigt högt graderade utövare.

KOHAI: Yngre elever/mindre erfarna elever.

SENPAI: Äldre elever/mer erfarna elever.

SENSEI: Betyder lärare.

SHIHAN: Betyder lärares lärare eller förebild,  någon att ta efter.

SOKE: Betyder ”familjens överhuvud” eller ”upphovsman”. En person som utvecklar en stil.